Psychische klachten

Veel jonge mensen hebben last van psychische klachten. Deze klachten kunnen worden gekenmerkt door bijv.
een sombere stemming, gebrek aan energie, vermoeidheid, geen zin hebben in dingen, verminderde belangstelling voor hobby's, werk of aan mensen in de omgeving.

Maar ook kunnen jongen mensen last hebben van gevoelens van
wantrouwen, moeite met denken of veranderingen in de waarneming (zoals het horen van geluiden die anderen niet horen of andere vreemde gewaarwordingen).

Wat houdt de studie in?

Na een eerste telefonische screening wordt je uitgenodigd voor een interview. Op basis van de screening en het interview wordt bepaald of je kunt deelnemen aan de studie.
Er zal een MRI scan gemaakt worden. Met de MRI scanner kunnen we meten waar activiteit in de hersenen plaatsvindt tijdens het uitvoeren van taken. Verder wordt er een interview gehouden en worden er een aantal psychologische taken en vragenlijsten afgenomen. Daarnaast wordt je gevraagd om, zowel voor als na de training, gedurende twee weken je dagelijkse ervaringen te noteren middels de PsyMate. Alleen als je daarvoor toestemming geeft, worden er vier buisjes bloed afgenomen.

Tijdsinvestering

De totale deelnameperiode duurt 6 weken. De totale geschatte tijdsinvestering is 8 uur. Hierbij is de tijd voor het invullen van de vragen op de PsyMate niet meegerekend. Per dag ben ongeveer 30 minuten kwijt aan het invullen van de PsyMate vragen.

Waar wordt de studie uitgevoerd?

Alle afspraken vinden plaats in een onderzoeksruimte van de Universiteit Maastricht of op een onderzoekslocatie bij jou in de buurt.

Wie kan er deelnemen?

Je kunt deelnemen indien je:

  • tussen de 16 en 26 jaar bent;
  • psychische klachten ervaart zoals hierboven beschreven;
  • de Nederlandse taal voldoende beheerst;
  • rechtshandig bent;
  • geen metalen implantaat, pacemaker of claustrofobie hebt in verband met MRI onderzoek.

Belangrijk om te weten

  • Het onderzoek is geheel vrijwillig. Je kunt op ieder moment, zonder opgave van reden stoppen.
  • Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie azM/UM.
  • Het onderzoek valt onder de medische geheimhouding, de resultaten worden anoniem gebruikt en verwerkt.
  • Voor deelname aan het volledige onderzoek ontvang je een vergoeding van 100 euro in de vorm van geschenkbonnen of proefpersoonpunten. Bij het afronden van de nametingen wordt er nog eens 100 euro aan geschenkbonnen uitgekeerd.
  • Indien je jonger bent dan 18 jaar is toestemming van je ouders nodig om te kunnen deelnemen aan het onderzoek.